INSCRIPCIÓ AL CURS

INTRODUCCIÓ  AL CONEIXEMENT DE LA DISLÈXIA

Descarregar tríptic
  1. Feu la transferència bancària a La Caixa, compte núm: 2100 0830 77 0200642788.
    *Quota d’inscripció: 80 euros (socis de l’ACD, 60 euros) , indicant nom i cognoms i VI curs.
  2. Cal enviar, a més de la butlleta complimentada, la còpia de transferència bancària corresponent als drets d’inscripció. Podeu enviar-la també al per fax: 932 03 03 46.