Inscripcions

Si vols, pots fer l'ingrés al compte

  • Numero de compte: ES67 3025 0004 3814 3326 8025
  • A l'assumpte hauries de posar el teu nom i mail.
  • Recorda que el preu de l'entrada és de 80€, o de 60€ si ets sòcia o col·legiada, si es així indica el número de soci o de col·legiat en l'assumpte també.
  • Gràcies
Si necessites ajuda per inscriu-te posat en contacte amb nosaltres:
Organització: 646013126
Equip tècnic: 653993222