Mar Herrero Calderó
Mestra d'Educació Infantil i logopeda

Actualment coordinadora de l'etapa de (0-6 anys) de l'escola Vedruna Bellpuig i coordinadora de l'Equip de psicopedagogs de les 36 escoles de Vedruna Catalunya Educació en col·laboració amb l'Ismael Peràlvarez.

He participat en l'elaboració i difusió de les eines de cribratge per a la detecció precoç de la dislèxia i discalcúlia en col·laboració amb HSJD, presentades el gener del 2020.

Anna López Sala
Doctora en psicologia. Experta en neuropsicologia Neuropsicòloga infanto-juvenil. Servei Neurologia UTAE

Neuropsicòloga infanto-juvenil. Servei Neurologia UTAE

Actualment, coordinadora de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de l’Institut Pediàtric Sant Joan de Déu on desenvolupa tasques de diagnòstic i intervenció. Adjunta del Servei de Neurologia de l’Hospital Sant Joan de Déu on treballa a la Unitat d’Epilèpsia.

Ismael Perálvarez
l’equip psicopedagògic de Vedruna Catalunya Educació

Diplomat en ciències de l'educació i llicenciat en psicopedagogia. Actualment cap dels psicopedagogs de les escoles Vedruna de Catalunya i director adjunt de l'escola Vedruna Vall de Terrassa on combina les tasques de gestió organitzativa i pedagògica amb les tasques docent.