Llorenç Andreu Barrachina
Director del Màster Universitari de Dificultats del Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge