© Estudio Mariscal 2012

13ª JORNADA SOBRE LA DISLÈXIA A CATALUNYA

7 de maig

Fundació Acadèmia Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears

Programa Els ponents