Programa

Lliurament de documentació

8:45

Pausa

11:45

Col·loqui

13:45