Anna Gatell Carbó
Què ha de fer la pediatria enfront els Trastorns de l’Aprenentatge?

Pediatra d'atenció primària de l’Equip Territorial Pediatria Garraf, referent de Qualitat i Seguretat del Pacient. Post-grau de Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil de l’UAB. Presidenta de la Societat Catalana de Pediatria (SCP). Coordinadora del Grup de Treball dels Trastorns del Neurodesenvolupament i l'Aprenentatge de la SCP. Coordinació i co-autora de la monografia “Trastorns del Neurodesenvolupament i Aprenentatge: Abordatge des de pediatria d’atenció primària”. Coordinació a Catalunya de la PAPenRED de l'Asociación Española de Pediatria (AEPap). Coordinació de la Xarxa de Recerca en Pediatria d'Atenció Primària (XaRePAP). Investigadora Principal de l'estudi PEDSAME sobre salut mental i COVID-19 durant el curs escolar 2020-21. Investigadora col·laboradora de varis projectes sobre la salut pediàtrica com el projecte PEPSICAT (ús de psicotròpics en la població infantojuvenil), EAPRASnet (sobre vacunes), etc...Membre del grup de recerca COPEDI-CAT que estudia la COVID- 19 en la població pediàtrica i del grup de recerca ReCaVIP de l’IDIAP (sobre malalties infeccioses i vacunes). Co-autora de la Guia/Recomanacions pel maneig clínic de la COVID-19 persistent en pediatria de la SCP.